Nieuwsgierig? Kijk hieronder welke werkzaamheden allemaal plaatsvinden op Park Helbergen.

Rood

Toegankelijkheid wandelaars

Er blijft ook een deel toegankelijk voor wandelaars, zie de kaart voor meer informatie hierover.

2023
Rood

Alternatieve fietsroutes

Borden geven ter plaatse een alternatieve fietsroute aan. Deze route loopt langs de Laan naar Eme of vanaf de dijk via Laan naar Neder Helbergen.

2023
Rood

Fietspad vanaf de dijk wordt afgesloten

Omdat er redelijk veel bouwverkeer komt, is het niet veilig om het fietspad van- en naar de dijk open te houden. Het fietspad wordt daarom gedurende de bouwactiviteiten afgesloten. De bouw zal waarschijnlijk wel 1 tot 2 jaar duren. NB: Vanaf de Harenbergweg tot aan het voetpad nabij de traforuimte blijft een strook van circa 1 meter beschikbaar voor de bereikbaarheid van de achteringang voor de desbetreffende bewoners aan de Waarden. Het andere deel gaat wel dicht.

2023
Rood

Nieuwe toegangsweg vanaf de Harenbergweg

In de Harenbergweg komt, tegenover de Weerdslag, een nieuwe entree richting Helbergen fase 2. Deze zal tijdens de bouw worden gebruikt voor het bouwverkeer. Aan te leggen vanaf half juni. Wanneer de nieuwe woningen straks klaar zijn, wordt deze nieuwe weg ingericht als toegangsweg voor verkeer van en naar Helbergen fase 2.

2023
Rood

Bouwterrein ophoging, riolering en fundering

Op de bestaande parkeerplaats worden keten en containers geplaatst. Daarna zal het bouwterrein worden opgehoogd, de riolering aangelegd en de fundering van de weg gemaakt.

2023
Rood

Komt er wel natuur voor terug?

Op heel veel plaatsen komen straks bomen en groen in de vorm van struiken en gras terug. In totaal worden er circa 70 nieuwe bomen geplant.

2023
Rood

Ophogen bouwterrein: bomenkap noodzakelijk

Om wateroverlast te voorkomen wordt het hele bouwterrein behoorlijk opgehoogd zodat er een goede afwatering ontstaat. De bomen en struiken zouden deze forse zandophogingen niet overleven en zijn daarom gekapt. Richting de Laan naar Eme bleek ook dat een deel van het groen midden in de bouwkavels terecht zouden komen. Daarom is de houtsingel enkele weken geleden ook verwijderd.

2023
Rood

Diverse werkzaamheden om het bouwterrein op te schonen.

Het terrein is gemaaid en de boomstobben zijn verwijderd. De restanten van de voetbalvelden zijn opgeruimd. Ook wordt momenteel gewerkt aan het bestek met de tekeningen. Planning is om voor de zomervakantie een aannemer te selecteren die kan beginnen met het aanleggen van riolering, bouwwegen e.d en is overleg met de nutsbedrijven over het verplaatsen van de traforuimte. Er komt een nieuwe traforuimte die beter past in het plangebied.

Mei 2022
Rood

Start verkoop van fase 2

Gemeente Zutphen heeft de verkoop van de kavels in handen gegeven van Eggink Maalderink Garantiemakelaars uit Zutphen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de gehele inschrijfprocedure en verzorgen de koopovereenkomsten van de kavels.

Midden april 2022
Rood

Fase 2 Park Helbergen in volgende fase, verkoop kavels 2022

Gemeente Zutphen heeft besloten om het zuidelijk deel van Park Helbergen te gaan ontwikkelen gelijk aan het noordelijk deel. Op basis van gesprekken met omwonenden, makelaars en ontwikkelaars is een keuze gemaakt wat hier gebouwd gaat worden. Het college heeft besloten om bij de inrichtingsschets voor het zuidelijk deel van Park Helbergen uit te gaan van een gevarieerd aanbod van grondgebonden woning types. Het college van B&W heeft dinsdag 12 oktober jl. het Definitief Ontwerp (DO) voor Park Helbergen fase 2 vastgesteld. In dit besluit zijn het Inrichtingsplan, Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan én de kavelprijzen opgenomen. De stukken kunt u hier lezen.

Oktober 2021
Rood

Stand van zaken Park Helbergen Fase 2

Imoss, bureau voor stedenbouw, heeft inmiddels een beeldkwaliteitsplan, een stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan met daarin opgenomen de kavelpaspoorten voor de 34 te vergeven kavels gemaakt. Let op, dit alles is nog wel in concept en wordt naar verwachting voor de zomer door het college van B&W vastgesteld. Klik hier voor meer informatie.

Mei 2021
Groen

Kap overgebleven populieren Park Helbergen voor veiliger en groener woongebied

Samen met betrokken inwoners en verschillende partijen is gekeken naar hoe dit gebied het beste ingericht kan worden en wat daar voor nodig is. Klik hier voor meer informatie.

Januari 2021
Oranje

Bijeenkomst fase 2 woningbouw Helbergen

Najaar 2020 bijeenkomst omwonenden en belangstellenden t.b.v. invulling fase 2 woningbouw Helbergen

Najaar 2020
Rood

Wegwerkzaamheden kruispunt

Wegwerkzaamheden kruispunt Laan naar Eme en Laan van Neder Helbergen van 25/9 tot 23/10. Doel: veiligere oversteek fietsers en voetgangers

September 2020
Rood

Opbreken van de Schouwlaakseweg

We zijn op 3 oktober begonnen met het opbreken van de Schouwlaakseweg. Het asfalt en de stenen gaan eruit en het profiel maken we afwaterend richting de Vierakkerselaak. Klik hier voor meer informatie.

Oktober 2019
Groen

Bestrating van de eerste oprit is een feit!

Op Park Helbergen zijn ze inmiddels begonnen met het bestraten van de eerste opritten, de opsluitbanden geven al aardig weer hoe het eruit komt te zien. Klik hier voor meer informatie.

Maart 2019
Oranje

Een prachtig stel woningen met een eigentijdse diversiteit aan stijlen

De eerste bewoners van Park Helbergen zullen de winter doorbrengen in hun nieuwe woning. Er wordt nog wel gebouwd maar de straat is duidelijk een uniek onderdeel aan het worden van Zutphen. Een prachtig stel woningen met een eigentijdse diversiteit aan stijlen. Klik hier voor meer informatie.

April 2018
Rood

Park Helbergen is officieel bewoond

Zelfs ten tijde van deze uiterst warme zomerdagen heeft Park Helbergen wederom een nieuwe mijlpaal bereikt, want de eerste huizen zijn vanaf nu officieel bewoond. Het is al goed zichtbaar wat een unieke plek dit wordt langs de IJssel met de meest prachtige huizen. Klik hier voor meer informatie.

Juli 2018
Rood

Eerste huizen al bijna gereed voor oplevering

De bouw gaat voorspoedig op Park Helbergen. De contouren van veel huizen wordt steeds zichtbaarder. De eerste dijkwoning heeft het hoogste punt al bereikt. De bewoners zullen straks prachtig uitkijken over de mooie IJssel. Klik hier voor meer informatie.

April 2018
Rood

Volop bedrijvigheid op Park Helbergen

Het is een komen en gaan van bouwbedrijven en installateurs op Park Helbergen. Van een flink aantal huizen is de nieuwbouw in volle gang. 20 kavels zijn definitief verkocht en er zijn een aantal serieuze gegadigden voor de overige kavels. Klik hier voor meer informatie.

Januari 2018
Groen

Bouw Park Helbergen officieel van start

Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners van park Helbergen is afgelopen vrijdag symbolisch het eerste broodje gelegd van de woning van Jasper en Lobke Allersma uit Enschede. Klik hier voor meer informatie.

20 Oktober 2017
Groen

Na de zomer eerste schop in de grond Park Helbergen

De start van de woningbouw op park Helbergen komt steeds dichterbij. Ruim 70% van de kavels (18 van de 25) zijn inmiddels daadwerkelijk verkocht op Park Helbergen en het ziet er naar uit dat er direct na de zomer gestart wordt met de bouw van de eerste vrijstaande woning. Klik hier voor meer informatie.

Najaar 2017
Groen

Het terrein is klaar voor de woningbouw!

Het bouwrijp maken is nu helemaal afgerond: De kabels, leidingen en het glasvezel zijn aangelegd en ook het riool voor vuilwater is afgerond. Klik hier voor meer informatie.

06 Juni 2017
Groen

Verder bouwrijp maken van het terrein

Begin februari is gestart met de aanleg van het vuilwaterriool op Helbergen. Ook werken Gemeente Zutphen en Waterschap nu al samen aan nog betere dijken voor Park Helbergen. Klik hier voor meer informatie.

03 Februari 2017
Rood

Nieuwe naam met rijke historie

Nederhelbergen wordt straatnaam voor de nieuwe woonwijk op Park Helbergen. Klik hier voor meer informatie.

Voorjaar 2017
Rood

Start verkoop kavels

Op 27 augustus kunt u zich dus uitgebreid laten voorlichten en vragen stellen over de verkoop van de kavels. Klik hier voor algemene en nuttige informatie.

27 Augustus 2016
Groen

Start bomenkap populieren

Aanstaande week start bomenkap populieren langs de IJssel bij Park Helbergen. Klik hier voor meer informatie.

07 Maart 2016
Groen

1e Bloei Bomen/Struiken

1e Bloei Bomen/Struiken.

Voorjaar 2016
Rood

Inrichten park Helbergen middengebied

Inrichten park Helbergen (voetpaden, aanplanten en inzaaien).

Najaar 2015
Groen

Kappen 1/3 deel populieren noordelijk deel

Kappen 1/3 deel populieren langs IJsseldijk rnoordelijk deel, Afhankelijk van voortgang bestemmingsplanprocedure.

Najaar 2015
Rood

Ophogen van het terrein

Start uitvoering cultuurtechnische werkzaamheden op Helbergen (opruimen, dijkverzwaring, aanleg van het park en terreinophoging), nadat aanbesteding heeft plaatsgevonden en afhankelijk van Watervergunning.

Mei 2015
Oranje

Verwijderen bestaand Hekwerk

Verwijderen bestaand hekwerk bij Helbergen. Rond deze periode zal er ook weer een volgende digitale nieuwsbrief verschijnen.

April 2015
Oranje

Opening Stadsgoed Helbergen

28 maart om circa 13.00 uur door wethouder Mevrouw Coby Pennings. Voor meer informatie zie: stadsgoedhelbergen.nl.

28 Maart 2015
Oranje

Nieuw hekwerk

Aanbrengen van een nieuw hekwerk rond gemaal Helbergen ca. 2 weken werk.

16 Februari 2015